16 miljoner kronor till lokalt kulturarvsarbete

Foto: Hasse & Tage-museet

Foto: Hasse & Tage-museet

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 16 miljoner kronor i direkt projektstöd till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter över hela landet. Av dessa är åtta miljoner öronmärkta för arbetslivsmuseer. I år har 136 kulturarvsprojekt fått del av pengarna. Totalt inkom 360 ansökningar.

16 miljoner kronor har nu fördelats till projekt och insatser som syftar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Bland de beviljade ansökningarna finns en stor bredd både geografiskt och verksamhetsmässigt. Projekten, som ska bedrivas i samtliga av landets län, rymmer åtgärder så som renoveringar av historiska maskiner och fordon, informationsprojekt, utveckling av utställningar, energibesparings- och brandskyddsinsatser, digitaliseringsprojekt och tillgänglighetsanpassningar.

– En stor del av kulturarvsarbetet i Sverige utförs av ideella krafter som bärs av sitt intresse och entusiasm. De skapar värde för samhället och i hela landet, inte minst utanför storstadsområdena. Att stödja deras arbete med riktade bidrag betyder mycket för deras möjligheter att bevara, använda och utveckla kulturarvet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Några exempel på ansökningar som beviljats:
• Föreningen Sibo-dieselns bevarande som får 130 000 kronor för att starta ett museum för Sibo-dieseln där man ska kunna se en gammal Sibo-diesel i drift och lära sig om dieselmotorns utveckling.
• Föreningen Folkdansringen Övre Norrland som kommit över en handskriven notbok från 1795, som innehåller 16 dansbeskrivningar av den tidens Contradanser. Föreningen har tolkat och övat in danserna och beviljats 32 000 kronor för att dokumentera dem på film.
• Engelsberg Norbergs Järnvägshistoriska förening har tillsammans med Norbergs Trädgårdsförening beviljats 40 000 kronor för att renovera järnvägsparken vid Kärrgruvans station för att parken och stationshuset ska kunna bli en plats att besöka under hela sommaren och inte bara under föreningens trafikdagar.
• Hasse & Tage-museet beviljas 65 000 kronor för skyltning och uppdatering av tekniken i museet.

Sammanlagt har 136 arbetslivsmuseer och kulturarvsprojekt fått del av pengarna. Totalt inkom 360 ansökningar. I år är andra gången som bidraget till kulturarvsarbete fördelas. Tidigare års bidrag till arbetslivsmuseer på åtta miljoner kronor har uppgått i bidraget till kulturarvsprojekt, men åtta av dessa miljoner är fortfarande öronmärkta för arbetslivsmuseer.

(2018-06-21)