Yxskaft och pilbåge från stenåldern funna i Motala

Ett yxskaft av trä och delar av vad arkeologerna tror har varit en pilbåge har hittats vid undersökningen av stenåldersboplatsen Kanaljorden i Motala. Träföremålen kan vara 9 000 år gamla, något som gör dem näst intill unika i sitt slag.

– Att hitta så gamla träföremål är mycket ovanligt, eftersom det krävs mycket speciella omständigheter för att trä ska bevaras så länge. Yxskaftet och pilbågen har legat i botten av en våtmark och skyddats av den våta, syrefattiga miljön, säger Fredrik Hallgren, arkeolog vid Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen.

Schakt i våtmark. Foto: Fredrik Hallgren
Schakt i våtmark. Foto: Fredrik Hallgren.

Det är utom allt tvivel att yxskaft, pilbågar och andra träföremål varit mycket vanliga under stenåldern. Att föremål av organiskt material bevarats är dock ovanligt och få träföremål från äldre stenålder har tidigare hittats i Sverige. Ett yxskaft som liknar det från Motala har påträffats i Hardinxveld i Nederländerna, medan pilbågen har sin närmaste parallell i ett 9 000 år gammalt fynd från Holmgaard i Danmark. En pilbåge från äldre stenålder har även hittats i Ageröd vid Ringsjön i Skåne. Också i detta fall hittades pilbågen i anslutning till en våtmark.

Träföremålen från stenåldersboplatsen i Motala låg invid en stenpackning som lagts ut i botten av våtmarken. På samma plats har tidigare ett lårben från en människa påträffats.

Yxskaft av trä. Foto: Fredrik Hallgren
Yxskaft av trä. Foto: Fredrik Hallgren.

– Förmodligen är både lårbenet och träföremålen spår efter rituella depositioner och det vi nu undersöker kan vara en gravplats eller offerplats från äldre stenålder, fortsätter Fredrik Hallgren, som är projektledare för den arkeologiska undersökningen vid Kanaljorden i Motala.

De arkeologiska undersökningarna av stenåldersboplatsen Kanaljorden i Motala kommer att pågå till 6 november 2009, med fortsättning under vår och försommar 2010.

(2009-10-29)