1800-talets museibesökare och konsten att betrakta konst

Det var en omvälvande utveckling som ägde rum i Europa i början av 1800-talet, då privata konstskatter som förvandlats till offentliga samlingar skulle möta en större publik. Konstsamlande och konstproduktion hade tidigare varit en angelägenhet för en krets priviligierade – kungligheter, aristokrati och ett förmöget borgerskap. Men efterhand öppnades salonger och gallerier, byggdes nationalmuseer och visades världsutställningar. De stora privata, ofta furstliga, samlingarna blev publika och vårdades som en del av en nations kulturella minne och identitet.

Söndagarna var allmänhetens dag och då fylldes museisalarna av medborgare ur alla samhällsklasser. Men hur skulle de ta till sig skatterna i konstens nya rum? Eva-Lena Bergström visar hur betraktandet av konst blev en socialt kontrollerad umgängesform. Hon granskar instruktioner, beteendekoder och normer som förmedlades i illustrerad press, museivägledningar och konstkritik.

Eva-Lena Bergström är museolog och avdelningschef på Nationalmuseum. Hon disputerade 2018 med avhandlingen Nationalmuseum i offentlighetens ljus. Framväxten av tillfälliga utställningar 1866–1966.

Eva-Lena Bergström:
Om söndagarne – 1800-talets museibesökare och konsten att betrakta konst
Appell Förlag
Utkom 2021