Korsettkriget – en kamp om kvinnlighetens former vid förra sekelskiftet

Kvinnohistoriskt museum
31 maj 2021 – 24 april 2022

Kvinnohistoriskt museum i Umeå visar just nu utställningen Korsettkriget – en kamp om kvinnlighetens former vid förra sekelskiftet, om hur korsetten hamnade i centrum för en het politisk debatt i Sverige vid sekelskiftet 1900. Debatten handlade om kvinnlighetens former och gränser. Om makt, moral, klass och hälsa. Om modeslaveri och kvinnokamp.

Utställningen tar med besökaren till ett ojämlikt Sverige där det gjordes skillnad på människor – och det skulle synas. Särskilt viktigt var det att kunna se skillnad mellan kvinnor och män. Det visades i sättet att klä sig, där korsetten var effektiv för att förstärka kvinnokroppens former.

– Många kvinnor vid den här tiden ville bli fria från modeslaveriet i ett trångt och otidsenligt klädesplagg, men också från en trång könsroll med begränsade politiska och ekonomiska möjligheter. Andra hävdade att korsetten var hälsosam och anständig, elegant och modern. Debatten utvecklades till ett ordkrig, Korsettkriget, som engagerade många och handlade om mer än själva plagget, säger Maria Perstedt, museichef.

– Kvinnors relation till korsetten var komplex och motstridiga tolkningar av korsetten existerade samtidigt. Till exempel var det flera ledande personer i kampen för kvinnlig rösträtt som försvarade korsetten, och även de som var kritiska kunde ha svårt att själva lägga bort sin korsett, säger Henric Bagerius, docent i historia vid Örebro universitet, vars forskning ligger till grund för utställningen.

I slutet av utställningen får besökaren också frågan om kroppsidealen verkligen ser annorlunda ut idag.

– På många sätt är tiden för Korsettkriget väldigt olik vår egen, men den här utställningen visar hur idéer kan leva kvar genom historien. Det finns fortfarande formande underkläder och vi använder träning eller estetisk plastikkirurgi för att ge kroppen rätt form. Vi vill väcka funderingar kring om vi idag fortfarande påverkas av 1800-talets könsroller och idéer om kvinnors kroppar, säger Maria Perstedt.

Utställningen Korsettkriget – modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet producerades 2019 av Örebro universitet. Den bygger på forskning och boken Korsettkriget med samma namn av Henric Bagerius, docent i historia vid Örebro universitet. Innehållet och gestaltningen av utställningen i Umeå har utvecklats och fördjupats i nära samarbete med Henric Bagerius och producerats av Kvinnohistoriskt museum.