Folkhemmets och rekordårens bebyggelse har hunnit bli historia. Vad vet vi om den, hur mår den, och vad har den för värde? Framtiden vi byggde – nostalgi eller nutid? handlar om 1900-talets bebyggelse och kulturvärden.

Skriften handlar i vid mening om bebyggelse från perioden 1930-1980, om hur den vårdas och kan användas som utgångspunkt för utveckling. Den samlar en rad initiativ och berättelser där det moderna kulturarvet spelar huvudrollen – en brokig bukett där minnen och framgångssagor, stolthet och kunskap står i fokus. Förhoppningen är att dessa texter ska inspirera och ge ringar på vattnet i andra områden.

Flera av de texterna är sammandrag från ett seminarium med temat Framtiden vi byggde – en inspirationsdag om 1900-talets kulturarv och samhällsbygge. Seminariet, som vände sig till alla i länet som arbetar med bebyggelsens historia och framtida utveckling, hölls i Nossebro 2 november 2011.

– Det känns kul att visa på det engagemang som finns för det moderna samhällets kulturarv, säger Carina Carlsson från Västarvet, redaktör för skriften. Olika röster belyser i skriften hur detta kulturarv kan fungera som resurs och källa till kunskap och utveckling, och jag hoppas att texterna ska inspirera till fler spännande initiativ runt om i länet.

Skriften ingår i temasatsningen Moderna Västra Götaland, ett samarbete mellan Västarvet, Göteborgs stadsmuseum, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet. Satsningen syftar till att väcka intresse för det moderna kulturarvets betydelse, och främja vården av detta arv.

Carina Carlsson (red):
Framtiden vi byggde – nostalgi eller nutid?
Västarvet
Utkom 2014