1900-talets frikyrklighet som kulturbygge

Moderna läsare

En av de stora folkrörelserna, frikyrkorörelsen, får nu sin 1900-tals historia beskriven. I fokus står svenska missionsförbundet och Pingströrelsen. Det traditionella engagemanget för mission övergår nu i ett allmänt intresse för tredje världen samtidigt som den moderna kulturen utmanar alltmer.

Frikyrkan belyses som ett kulturbygge i sig. Missionförbundet visar sig vara ett mångfasetterat litteraturlandskap. Pingströrelse rymmer en skarp policy i syfte att fritt få använda det nya mediesasmhällets resurser och blir i Sverige en föregångare till den fria radion och televisionen. Bapteister och metodister förde in ett brett internationellt grundperspektiv i den svenska kristenheten med dess tysk-lutherska prägel.

Både i de äldre samfunden och bland de frikyrkliga studenterna har det bedrivits en öppen idédebatt och kulturkritik. ”Men litteratuirhistoriska och idéhistoriska översiktsverk har gärna förbisett och kanske varit okunniga om frikyrkorörelsens kultur”, enligt Hallinberg som anar en kulturklyfta och pekar på brobyggen och djärva hopp.

Gunnar Hallingberg har tidigare skrivit Läsarna som handlade om frikyrkorna under 1800-talet. Moderna läsare är den andra fristående delen.

Gunnar Hallingberg:
Moderna läsare. 1900-talets frikyrklighet som kulturbygge
Atlantis
Utkom 2016