Okända vrak undersöks utanför Birka

Ett femtiotal hittills okända vrak har påträffats vid en avsökning av Södra Björkfjärden i Mälaren, nära Birka. På onsdag och torsdag den här veckan går dykare ner för att titta närmare på några av vraken.

Det är marinarkeologer från Statens sjöhistoriska museer, Södertörns högskola, Stockholms universitet och Vänermuseet som i ett gemensamt projekt inventerar stora delar av fjärden i Mälaren.

– Det ska bli spännande att se vad det är för material. Några är förmodligen moderna skutor. Andra kan mycket väl vara fornlämningar, kanske fartyg som representerar trafiken på Mälaren under 1700-talet eller till och med medeltid, säger marinarkeologen Andreas Olsson från Statens sjöhistoriska museer.

Den 28-30 maj i år avsökte marinarkeologerna stora ytor av bottnen med hjälp av marinens minröjningsfartyg Styrsö och Skaftö. Det var den största sammanhängande avsökningen av ett bottenområde som någonsin gjorts i Sverige i syfte att hitta vrak.

– Området är intressant. Södra Björkfjärden har under många århundraden fungerat som en huvudfarled vid sjöfärder mellan saltsjön och Mälaren. Dessutom ligger det avsökta området i direkt närhet till Björkö och det vikingatida Birka vilket naturligtvis ger en förhoppning om att kunna hitta äldre fartyg, fortsätter Andreas Olsson.

Avsökningen i maj gjordes med hjälp av side scan sonar, ett slags ekolod som även kan se åt sidorna. Resultatet blir en ekolodsbild som visar allt möjligt som sticker upp ur bottnen. Med hjälp av bilden har marinarkeologerna kunnat se tydliga indikationer på ett femtiotal vrak. Hur gamla vraken är vet man ingenting om ännu, men under onsdag och torsdag kommer dykare att gå ner för att närmare undersöka några av de nyfunna vraken.

Målet är att uppgifter om vraken så småningom kan läggas in i SJÖMIS, Statens sjöhistoriska museers databas med uppgifter om kända vrak och förlisningar i Sverige. Kunskap om vrak, deras positioner och ålder, är viktig information i arbetet med kulturmiljövård i svenska vatten.

(2002-10-08)