2 000 år gammal mordgåta utreds

En nära 2 000 år gammal mantel hittades 1920 nedgrävd i en torv-täkt på Gerumsberget utanför Falköping. Manteln, som är Sveriges äldsta bevarade klädesplagg, är hel förutom en del skador som orsakats av ett vasst föremål. Det är med anledning av dessa skador Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) nu genomför en undersökning. Blev ägaren till manteln knivhuggen till döds? Är det här Sveriges äldsta mordgåta?

Manteln hittades i samband med att två män grävde ut en torvtäkt uppe på Gerumsberget i Falbygden. Den låg väl hopvikt och nedlagd under tre stenar. Männen vecklade genast upp manteln för att se om den innehöll något av värde. Till sin besvikelse insåg de att så inte var fallet och manteln lämnades istället in till myndigheterna. Den undersöktes och skickades sedan till Historiska museets samlingar där den har varit bevarad sen dess.

Manteln är oval och vävd i ett pepitarutigt mönster, materialet är ull. Experter antar att den har burits av en man då den mäter 2 x 2,5 meter. Gerumsmanteln, som den har kommit att kallas, har endast varit utställd en gång tidigare för närmare 30 år sedan och då bara under två månader. Den 11 november öppnar Historiska museet sin nya permanenta utställning Forntider och manteln kommer åter att visas för besökare.

Förutom den undersökning som SKL gör finns en grupp av experter knutna till projektet. Personal från Historiska museet, Falbygdens museum, Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet tillsammans med ett antal aktiva textilhantverkare kommer att starta diskussioner kring manteln utifrån moderna forskningsperspektiv.

Målet är att sammanföra olika discipliner som arkeologi, natur-vetenskap, kriminalteknik, textilhistoria och textilteknik för att på så sätt få en så bred bild som möjligt av manteln och människan – både i och bakom denna. Resultatet av undersökningarna presenteras nästa år. Under utställningens gång kommer det forskningsarbete som pågår kring manteln kontinuerligt att redovisas för besökarna.

(2005-11-01)