20 000 radiobrev om folkminnen doneras till arkiv

Femtio pärmar med svenska folkets brev till radioprogrammet Folkminnen har överlämnats till Nordiska museets arkiv av professor Bengt af Klintberg. Breven har han och folkloristkollegan, Christina Mattsson, tillika Nordiska museets styresman, fått till programmet som sändes för sista gången nyårsafton 2004 och som därmed satte punkt för ett av de mer långlivade programmen i Sveriges Radio.

Folkminnen är ett annat ord för folklore eller muntliga traditioner. Traditioner, vare sig de är gamla eller unga, skapar sammanhang och kontinuitet. Folkminnen inspirerade radiolyssnarna. Genom sina frågor formade de programmet och skapade innehållet.

Vid överlämningen av de 20 000 breven deltog programledarna Bengt af Klintberg och Christina Mattsson, tillika Nordiska museets styresman och Christian Richette, Nordiska museets arkiv

Vid överlämningen av de 20 000 breven deltog programledarna
Bengt af Klintberg och Christina Mattsson, tillika Nordiska museets
styresman och Christian Richette, Nordiska museets arkiv.
Foto: Jessika Wallin, Nordiska museet.

– Tack vare Folkminnen har vi fått tillgång till ett ofantliga folkloristiskt källmaterial. Breven till Folk-minnen är en viktig del av vår samtidshistoria. De berättar om möten mellan kulturer och likheter mellan kulturer. Tack vare Folkminnen har nya seder och nya traditioner blivit dokumenterade, samtidigt som breven bekräftar att traditioner som vi trott varit bortglömda i själva verket lever vidare, om än i begränsad omfattning, säger Bengt af Klintberg.

– Det som framför allt skiljer Folkminnen från tidigare insamlingar är att dokumentationen skedde på lyssnarnas villkor. Vår enda styrning var att brev som handlade om välkända, väldokumenterade traditioner fick stå tillbaka för frågor där vi själva var okunniga och måste forska vidare med lyssnarnas hjälp. Gång på gång visade lyssnarna att de satt inne med de mest osannolika kunskaper, berättar Christina Mattsson.

Några av de femtio pärmarna, cirka 3 hyllmeter, med brev skickade till Sveriges Radios program Folkminnen

Några av de femtio pärmarna, cirka 3 hyllmeter, med
brev skickade till Sveriges Radios program Folkminnen.

Foto: Jessika Wallin, Nordiska museet.

En ny sändning varje vecka innebär ett mycket stort antal program. Totalt blev det 750 program med Folkminnen. Den folkloristiska traditionen är mycket omfångsrikt och omkring 20 000 brev har adresserats till programmet sedan starten 1990 och fram till sista sändningen i december 2004. Tack vare en välvillig deposition av Sveriges Radio kommer breven att finnas tillgängliga i Nordiska museets arkiv – en av de största folkloristiska institutionerna i Europa. Ett urval brev ur radioprogrammet med kommentarer kommer under hösten att publiceras i boken Folkminnen sammanställd av Bengt af Klintberg.

Nordiska museets arkiv med bild- och folkminnessamling innehåller svensk kulturhistoria från 1500-talet till våra dagar. Tyngdpunkten i materialet ligger på den enskilda människan och hennes liv och arbete. Självbiografier, dagböcker och frågelistsvar från museets meddelare är grundstommen i arkivet. I Folkminnessamlingen finns allt folkloristiskt källmaterial samlat. Det är ett omfattande material om folktro, folkmedicin, sägner, sagor, högtider, traditioner, ordspråk, talesätt, visor, lekar med mera.

(2007-03-02)