Historia i din mobiltelefon

I framtiden kan det bli möjligt att guidas via mobilen på ett vikingatida gravfält eller få tillgång till de kulturhistoriska databaserna via mobiltelefonen, beroende på var man befinner sig. Statens historiska museum har under 2004 och 2005 genomfört utvecklingsprojektet Nordic Handscape Sverige, som har till uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att på olika sätt förmedla kulturarvet via mobiltelefoner.

– Den moderna tekniken erbjuder möjligheter som vi som ansvarsmuseum måste ta vara på. Idag har nästan alla en mobiltelefon, och det innebär att besökarna inte behöver komma till oss, vi kan komma till dom, säger Lars Amréus, tf museichef, Statens historiska museer.

Nu lanseras två tjänster inom projektets ramar, en mobilguide i Arns Fotspår i Västergötland och en på Ales stenar i Skåne. I Västergötland kan man lyssna på berättelser om platsernas historia under den tidiga medeltiden på tio olika platser, och höra Jan Guillou citera ur sina böcker. Vid Ales stenar kan man få höra den spännande historien kring den omtvistade skeppssättningen i södra Skåne.

Besökaren får en broschyr på en turistbyrå eller ett museum, den kan även laddas ner från webben. I den finns en karta över platserna och en beskrivning av vilka nummer man ska ringa för att lyssna på guiden. Under testfasen betalar besökaren bara sin egen normala samtalstaxa.

Under sommaren kommer ytterligare tre tester av nya mobila tjänster att genomföras: En stadsvandring och ett mobil-telefonspel i Gamla Stan i Stockholm samt en mobilguide i Statens historiska museums utställning Vikingar. Den nya tekniken är inte helt standardiserad ännu, därför måste även områden som ännu inte används i mobilerna testas. Spel och multimedia är områden som branschen förväntar sig ska öka.

Projektet som har stöd av Nordiska ministerrådet genomförs med olika pilottester i de Nordiska länderna under sommaren 2005. Hur de eventuella tjänsterna kring kulturarvet kommer att kunna utformas ska beskrivas i slutrapporten i november 2005. I Nordic Handscape Sverige samarbetar Statens historiska museum med Instant Infotainment, Medeltidsmuseet, Namni AB, SIGab, Skara museum, Stockholms Stadsmuseum och Wireless Independent Proder. Utvärderingarna sköts av Telia Sonera Research.

(2005-07-21)