20 miljoner extra i stöd till ideella kulturarvsaktörer

Fröå gruva, Åre. Foto: Tulipasylvestris (Wikimedia Commons CC BY)

Fröå gruva, Åre. Foto: Tulipasylvestris (Wikimedia Commons CC BY)

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 20 miljoner i krisstöd till ideella verksamheter inom kulturarvsområdet. Pandemin har medfört negativa konsekvenser för ideella kulturarvsaktörer och syftet med stödet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna och stimulera framtida verksamhet.

Bidraget fördelas till 365 föreningar och stiftelser över hela landet. Totalt har det inkommit 383 ansökningar. Många arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar har sökt bidrag men också andra föreningar, till exempel sådana vars verksamhet handlar om kulturarv kopplat till enskilda konstnärer och författares gärningar. Alla som har uppfyllt de grundläggande förutsättningarna har beviljats bidrag.

– Även ideell sektor har behövt ställa in och anpassa sin verksamhet under pandemin. För till exempel ett museum som drivs av ideella krafter kan den ha inneburit stora förluster. Därför är vi glada att idag kunna fördela bidrag som ska hjälpa den här gruppen att fortsätta med sitt engagemang, säger Tove Holm, handläggare och samordnare för Riksantikvarieämbetets krisstöd.

Bidragsnivån för respektive mottagare är baserad på vilka intäkter man har haft under ett normalår. Varje sökande har fått sju procent av sina intäkter under 2019. Alla som har tappat mer än tio procent av intäkterna har dessutom fått ytterligare cirka sju procent av intäktsbortfallet under 2020 jämfört med 2019.

(2021-11-21)