2 000-åriga brunnar funna i Mjölby

Arkeologerna har hittat ett område med brunnar från tiden för Kristi födelse. Fyndet gjordes i utkanten av Mjölby i samband med utgrävningar inför ett vägbygge. Det handlar om fyra, fem olika brunnar omgärdade av risflätning som kan ha använts under äldre järnålder.

Läs artikeln på Östgöta Correspondenten

(2010-11-01)