Arkeologerna har hittat ett område med brunnar från tiden för Kristi födelse. Fyndet gjordes i utkanten av Mjölby i samband med utgrävningar inför ett vägbygge. Det handlar om fyra, fem olika brunnar omgärdade av risflätning som kan ha använts under äldre järnålder. [ÖC]

https://corren.se/nyheter/mjolby-boxholm-odeshog/2000-ariga-brunnar-funna-i-mjolby-5406074.aspx