Gustavianum stänger för renovering

Gustavianum. Foto: Magnus Hjalmarsson

Foto: Magnus Hjalmarsson

Den 29 september stänger Gustavianum i Uppsala för en planerad renovering. Syftet är framförallt att förbättra klimatet i byggnaden och att utöka utställningsytorna. När renoveringen är klar  om tre år kommer fler av universitetets fina skatter att kunna visas med större omsorg om föremålen.

Byggnaden Gustavianum är från 1620-talet och rymmer sedan 1997 Uppsala universitetsmuseum. Museet ansvarar för många unika och ömtåliga föremål som till exempel mumier från Egypten, romerska och grekiska samlingar, arkeologiska fynd från vikingatiden, det berömda konstskåpet från Augsburg och sköra vetenskapliga instrument.

Nu ska byggnaden renoveras för att få bättre förutsättningar att fungera som ett museum där samlingarna kan bevaras för framtiden. Framförallt handlar det om att förändra inomhusklimatet i utställningsrummen. Genom modern teknik kommer ljusnivåer, luftfuktighet och temperatur att kunna regleras och ligga på så stabila nivåer som möjligt. Därigenom kommer de utställda museiföremålen att må bättre och påfrestningen av årstids- och väderväxlingarna att minska.

– Vi ser mycket fram emot att få ett mer professionellt museiklimat i byggnaden. Våra samlingar är värda det. Här finns en rad unika föremål av internationell toppklass som vi gärna vill visa våra besökare, säger Mikael Ahlund, museichef vid Gustavianum.

Byggnaden Gustavianums karaktär, med bland annat den anatomiska teatern, kommer inte att förändras av renoveringen. Museibyggnaden är stängd under renoveringstiden men museets övriga verksamheter fortsätter som vanligt. De externa magasinen kommer att vara öppna för studenter och forskare. Delar av samlingarna kommer att göras tillgängliga för allmänheten vid speciella tillfällen. Renoveringen av Gustavianum genomförs av Statens fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet. Arbetet beräknas pågå under tre år.

(2019-09-10)