Skånska mord med Ernst Hugo Järegård var en mycket populär TV-serie i Sveriges Television i mitten av 1980-talet. Nu kommer regissören Jan Hemmel med samtliga berättelser och fler därtill i bokform.

Det är mustiga historier som både skrämmer och fascinerar än idag. Här är berättelsen om den kallsinnige Veberödsmannen som gör sig skyldig till fruktansvärda mordbränder; rånförsöket mot Hans Henrik Malmborg i Malmö som spårade ur och slutade i ett våldsamt blodbad; den stackars Hanna Månsson i Yngsjö som föll offer för en svartsjuk svärmor och hennes kuvade son; Esarpsmördaren som man än idag inte riktigt vet om han var skyldig eller ej. Och ytterligare ett antal fängslande livsöden. Dessutom finns här ingående beskrivningar av bödelns roll, fängelselivet, polisväsendet och dödsstraffet.

De tolv berättelserna beskriver mycket mänsklig vånda och speglar många av sin tids tankar och sedvänjor. De har alla en dramatisk kraft som griper tag i en och något originellt och märkligt drag som skiljer dem från mängden av "vanliga" våldsbrott.

Flera av historierna följs av uttrycksfulla skillingtryck som i målande ord beskriver vad som hänt – den tidens skvallerpress!

Jan Hemmel:
Skånska mord
Roos & Tegnér
Utkom i oktober 2010