26 000 hällristningar tillgängliga i ny databas

Dokumentation av hällristningar har pågått sedan 1600-talet. Nu samlas mer än 26 000 digitaliserade dokument av hällristningar i en ny öppen databas. Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv och Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora vid Göteborgs universitet har tillsammans utvecklat den nya databasen.

– Det svenska kulturarvet blir mer tillgängligt för alla som är intresserade. Nu har vi ett verktyg för att kunna söka i arkivet med ny modern teknik, säger Siska Humlesjö, som har samordnat projektet.

Information i databasen baseras på Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister.

– Det här är just vad vi vill ska hända med våra öppna data. Den nya söktjänsten är ett utmärkt exempel på vad som är möjligt genom att använda sig av digitaliseringens potential, säger Åsa Larsson på Riksantikvarieämbetet.

Databasen Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv finns här.

Läs artikeln på Göteborgs universitets hemsida

(2023-10-24)