Slaget vid Poltava

Nederlaget vid Poltava var början på slutet för Sverige som stormakt. När den svenska och den ryska armén drabbade samman den 28 juni 1709 hade stora nordiska kriget pågått i nio år. Fram till dess hade de svenskarna varit framgångsrika.

Men vid Poltava, i nuvarande Ukraina, gick allt fel: de ryska styrkorna var överlägsna, överraskningsmomentet gick om intet och ordergivningen var oklar. Över hälften av de svenska ryttarna och fotsoldaterna förlorades. Resten av den svenska fältarmén hamnade i rysk fångenskap, och en stor del av dem skulle aldrig återvända hem. Snart låg den svenska stormakten i dödsryckningar.

Historikern Olle Larsson berättar om upptakten till det avgörande fältslaget som skulle bli ett av Sveriges värsta militära nederlag. Katastrofen vid Poltava skulle bli en vändpunkt med långtgående konsekvenser.

Olle Larsson filosofie doktor i historia och lektor vid Katedralskolan i Växjö. År 2010 utsågs Larsson till Årets Historielärare och 2019 mottog han Vilhelm Moberg-priset. Han har tidigare utkommit med bland annat Stormaktens sista krig. Sverige och stora nordiska kriget 1700-1721 och Gustav Vasa. En furste bland furstar och Det dramatiska 1980-talet. Decenniet som förändrade världen.

Olle Larsson:
Slaget vid Poltava
Historiska Media
Utkom 2023