Gustav Vasas svärd tillbaka i Uppsala domkyrka

Gustav Vasas svärd och Johan III:s begravningsvärja kan åter ses i Uppsala domkyrkas museum Skattkammaren. De båda vapnen är i mycket ömtåligt skick och har därför renoverats under en längre tid. När de nu återvänder blir det därför till helt nya klimatiserade montrar för att förhindra ytterligare nedbrytning.

Uppsala domkyrkas museum Skattkammaren är ett av världens främsta i sitt slag. Det är beläget i kyrkans norra torn, och rymmer en förnämlig samling av kyrkliga textilier från 1200-talet och framåt. Här finns också ett antal guld-, silver- och emaljarbeten av högsta kvalitet, som alla tillhört domkyrkan sedan Medeltiden. En samling föremål i museet togs upp ur gravar som öppnats och undersökts under 1800-talet. Det är främst begravningsregalier för Gustav Vasa och Johan III och deras gemåler.

Gustav Vasas svärd

Gustav Vasas svärd.

I Gustav Vasas grav fanns ett praktfullt svärd, som hade varit i kungens ägo en längre tid. Svärdet är ett tyskt arbete och är daterat till omkring 1540. Fästet är ornerat med gjutna porträtt-medaljonger och graverade putti (änglafigurer), och på baljan finns bilder av Adam och Eva i lustgården. Johan III:s begravningsvärja har en tvåeggad klinga som sitter i en sammetsklädd balja. Doppskon är av förgyllt silver och fästet, parerstången och parerbyglarna är av järn med påhamrat guld.

Bägge vapnen är i mycket ömtåligt skick. Metallen är korroderad och delvis helt upplöst. Vapnen har sedan de togs upp ur gravarna förvarats i montrar utan klimatanläggning, vilket för med sig att luftfuktigheten får metallen att fortsätta brytas ned. De nya klimatiserade montrarna är finansierade av Uppsala kyrkliga samfällighet och Uppsala stift.

Anne-Marie Christensson och Carl-Göran Hemlin på Riksantikvarieämbetets antikvarisk-tekniska avdelning har renoverat de både vapnen, som har rengjorts från damm och smuts och befriats från den aktiva korrosionen. Förgyllningen har putsats lätt och avbrutna delar har limmats. Dessutom har ormade plexiskidor tillverkats för vapnen att vila i. Konserveringen av vapnen har möjliggjorts genom bidrag från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

På våning 4 i museet finns två andra nya montrar, som innehåller bland annat ett relikskrin av emaljerad och förgylld koppar, tillverkat i Limoges i Frankrike på 1100-talet. Där finns också ett altarkors i förgyllt silver som sägs innehålla en flisa från Kristi kors, och en kalk av guld som skänktes till domkyrkan av drottning Kristina.

(2007-02-17)