Fartygen Amber och Strand blir k-märkta

Ångbogseraren Strand. Foto: Ragnar Magnander

Ångbogseraren Strand. Foto: Ragnar Magnander

Sjöhistoriska museet k-märker ytterligare två kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Det är segelfartyget Amber i Stockholm och ångfartyget Strand med ny hemmahamn i Motala som får utmärkelsen. Sammanlagt är nu 149 fartyg längs Sveriges kust k-märkta.

Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik och som främjar kunskapen om sjöfartshistorien. Det är ägaren själv som ansöker om att få sitt fartyg k-märkt. Det finns k-märkta fartyg längs hela Sveriges kust och några av de större sjöarna och älvarna. Att bevara, använda och utveckla verksamheten kring dessa fartyg engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet.

De två fartyg som nu k-märks är segelfartyget Amber som numera ligger på Beckholmen i Stockholm och ångbogseraren Strand som just nu ligger i Göteborg, men som snart kommer att ha sin hemmahamn i Motala.

– Både Amber och Strand är fina exempel på fartyg som är mycket representativa för sin tid, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Segelfartyget Amber. Foto ur Landskrona museums samlingar

Segelfartyget Amber. Foto ur Landskrona museums samlingar

Under första halvan av 1900-talet fraktades mycket byggmaterial och jordbruksprodukter av bogserbåtar och segelfartyg i samma storlek som Amber och Strand. Amber gick som seglande lastfartyg med bland annat sten och cement fram till mitten av 1960-talet, till en början endast för segel men sedan med hjälpmaskin. Strand som fortfarande har kvar sin ångmaskin i original har bland annat bogserat timmer till sågverken längs med Norrlandskusten under början av 1900-talet.

– Vi är både stolta och glada över att kunna presentera ytterligare två k-märkta fartyg. För museet är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade. De här fartygen är viktiga för en levande kustkultur. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta det maritima kulturarvet, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

Segelfartyget Amber byggdes som seglande fraktfartyg och sjösattes 1911 på Vikens varv i Skåne. Fartyget är galeasriggat med ett jaktskrov i furu på ekspant. 1923 installeras den första motorn på 23 hkr och Amber klassas då om till segelfartyg med hjälpmotor. Första hemmahamnen var på Ven. Fartyget har under sin 110 år långa historia förändrats tämligen lite.

Ångbogseraren Strandmed 30 hästkrafter sjösattes 1890 och byggdes av Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm. Fartyget byggdes för bogsering av timmer till sågverken på Norrlandskusten. Det finns ett stort kontinuitetsvärde och maskinhistoriskt värde då ångmaskinen finns kvar tillsammans med en över 110 år gammal panna.

(2021-06-16)

Se även Sexton fartyg och fritidsbåtar k-märks (2020-06-25)