30 miljoner till Sveriges hembygdsgårdar

Riksantikvarieämbetet fördelar i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund under de kommande två åren 30 miljoner kronor för att vårda byggnader och lyfta fram det lokala kulturarvet som förvaltas av hembygdsföreningarna.

I ett första skede beslutas om 12 miljoner kronor till vården av landets hembygdsgårdar inom satsningen ”Hus med historia” under år 2010. Bidraget går till byggnadsvård och till informationsinsatser som lyfter fram det lokala kulturarvet. Inom kort ger länsstyrelserna besked om vilka hembygdsföreningar som i varje län får del av bidraget.

– Den historia som husen bär på kan vara nyckeln till att förstå historiska sammanhang, framförallt för barn och unga. Därför är det så viktigt att vi vårdar det rika kulturarv som våra hembygdsgårdar ruvar på, liksom att vi uppmärksammar det betydelsefulla ideella arbetet, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Ett viktigt mål med satsningen Hus med historia är att öka kunskapen om kulturarvet och ge fler människor tillgång till det. Därför kommer vårdinsatserna att kombineras med en omfattande informationsverksamhet där allmänheten bjuds in till det som händer i hembygdsgårdarna. Snart påbörjas alltså byggnadsvårdsarbeten i hembygdsgårdar över hela landet. Information om vilka föreningar som får bidrag kommer att finnas på Sveriges Hembygdsförbunds hemsida.

– Bland hembygdsrörelsens cirka 10 000 byggnader finns många goda exempel på lokal byggnadskultur som är av stort värde att bevara och visa fram för allmänheten, säger Jan Nordwall, generalsekreterare i Sveriges Hembygdsförbund. Det är glädjande att ett angeläget arbete nu kan göras i många av dem.

Runt om i Sverige finns drygt 2 000 hembygdsföreningar och cirka 1 400 hembygdsgårdar med flera tusen byggnader. Sveriges Hembygdsförbund har ungefär 450 000 medlemmar.

(2010-04-02)