Silverbibeln och byggnadsritningarna över Stockholms stad nomineras till Unescos program för världsminnen. Det är Svenska Unesco-rådet som föreslår att de unika skrifterna uppmärksammas på detta sätt. [GP]

https://www.gp.se/kultur/kultur/silverbibeln-kan-bli-v%C3%A4rldsminne-1.997633