450 år av riksdagshistoria på nätet

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg och Kathrin Flossing, rikdagsdirektör vid Riksdagsförvaltningen med riksdagstryck i Kungliga bibliotekets stora läsesal. Foto: Caroline Tibell

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg och riksdagsdirektör Kathrin Flossing. Foto: Caroline Tibell

Riksdagsförvaltningen har digitaliserat dokument från 450 år av riksdagsarbete. Tillsammans med Kungliga biblioteket (KB) har materialet gjorts tillgängligt och sökbart på nätet.

– Vi är mycket glada över att tillsammans med Riksdagsförvaltningen kunna tillgängliggöra en stor del av det svenska riksdagstrycket. Tidigare har KB digitaliserat över 6000 SOU:er (Statens offentliga utredningar) som är fria att ta del av på nätet. Nu möjliggörs ännu mer forskning om landets politiska historia, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Riksdagsdokumenten som digitaliserats sträcker sig från Gustav Vasas tid fram till införandet av enkammarriksdagen 1971. Varje sida har fotograferats och bearbetats för att bli tillgänglig och sökbar.

Digitaliseringen omfattar tre typer av handlingar:

  • Riksdagsakter, vilket är handlingar från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten. De finns från åren 1521–1617 och 1719–1734.
  • Dokument från ståndsriksdagen, det vill säga riksdagen som bestod av de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder. Det här materialet är från 1627–1866.
  • Handlingar från tvåkammarriksdagen som fanns under åren 1867–1970.

Handlingarna finns som pdf- och xml-dokument. Det finns också möjlighet att ladda ned större mängder text som så kallade dataset för egen bearbetning och analys. Sidorna är sökbara i den nationella bibliotekskatalogen Libris, samt går att ta del av på webbplatsen riksdagstryck.kb.se.

– Över tre miljoner sidor och 450 år av riksdagsdokument finns nu tillgängligt digitalt. En ocean av möjligheter öppnar sig för forskare och andra som är intresserade. Att detta dessutom sker lagom till att vi ska fira demokratins genombrott, gör det extra välkommet, säger Kathrin Flossing, riksdagsdirektör vid Riksdagsförvaltningen.

Handlingarna från tvåkammarriksdagen 1867–1970 finns också sökbara på riksdagens webbplats, på samma sätt som riksdagshandlingar av senare datum. På webbplatsen är det möjligt att filtrera och söka på titel. Inom några veckor blir det även möjligt att söka på innehållet i respektive handling.

Äldre dokument är en viktig källa till att se hur politiken har utvecklats och vilka frågor som funnits på riksdagens dagordning under olika tider. Även förarbeten till hundratals lagar som fortfarande gäller, finns bland de digitaliserade dokumenten. Att dokumenten nu blir tillgängliga på nätet i digitalt format är efterfrågat bland exempelvis forskare, journalister, jurister och politiker.

Riksdagsförvaltningen har tidigare digitaliserat en stor del av enkammarriksdagens material (1971–1990). Men det historiska materialet är inte komplett och nu fortsätter arbetet med att fylla i luckorna där det saknas dokument.

(2018-03-03)