Skepp – 5 000 år av äventyr till sjöss är ett omfattande verk över människans maritima historia, från de första båtarna fram till dagens moderna fartyg. Här avslöjas dramat bakom de storslagna äventyren till sjöss med fakta om forskningsexpeditioner, sjöslag och kryssningsfartyg – alltsammans rikt illustrerat.

Brian Lavery har skrivit en bok med historier om otroliga äventyr kombinerat med en enorm detaljrikedom kring olika båtar och skepp. I faktaavsnitten finns bland annat konstruktioner av typfartyg, från de antika galärerna till moderna krigsfartyg, medan andra ritningar tar dig under däck med rundvandringar på skepp såsom Susan Constant, som transporterade de första europeiska nybyggarna till Nordamerika, linjeskeppet HMS Victory och den kärnvapenladdade ubåten USS Nautilus – alla utmärkta exempel på sin tids teknik.

Vidare behandlas maritimt inflytande på handel, industri och samhälle, och även gripande berättelser om krigen till sjöss återges. Varje avsnitt är kompletterat med biografier och ögonvittnesskildringar från människor som befunnit sig ombord vid de aktuella händelserna.

Skepp är berättelsen om människans största maritima äventyr och tekniska framsteg och imponerande bragder, både ovan och under vattenytan.

Brian Lavery är intendent på National Maritime Museum i Greenwich, Storbritannien. Han har bland annat skrivit två böcker om Amiral Nelson och dennes flotta.

Brian Lavery:
Skepp – 5 000 år av äventyr till sjöss
Fischer & Co
Utkom 2010