5 vackra svenska dialekter

Sverige är ett av de länder i världen, där uttalet och dialekten betyder mest. Även om Norge övergår Sverige vad gäller skillnad i dialekter så är skillnaderna stora. Sverige har otroligt många dialekter för att vara ett så litet land i förhållande till befolkningen. Det svenska språket är tydligt och sjungande brukar turisterna mena, men vilka dialekter är egentligen vackrast på svenska?

 1. Norrländska
  Från de norrländska skogarna kommer norrländskan. Den liite dova och diskreta dialekten som ändå inte kan döljas. Den djupa tonen och de klara vokalerna gör att många menar att norrländska är väldigt fint. Och Norrland är ett stort område varför det är stor skillnad på hur man pratar i Umeå, Luleå och Kiruna. Den typen av dialektala skillnader hittar man inte i många andra språk i världen.
 2. Göteborgska
  Alla dialekter i Sverige har ett uttal där sista stavelsetonen faller, utom på göteborgska där man istället går upp i tonläge på sista stavelsen, ungefär som på norska. Det är troligtvis norskans influens på göteborgskan som har skapat denna typen av uttal på svenska. Göteborgare är kända för att låta glada och den ökända göteborgshumorn ska återges på göteborska för att få någon genomslagskraft. Ord som la och e la är vanliga tilläggsord i Göteborg. Och de använder, precis som i Stockholm, rullande r som i kukring, rosenröd och rita.
 3. Skånska
  De skorrande r:en är ett faktum i alla skåningars uttal, förutom de som kommer från Lund. I Lund använder man det som kallas akademikerskånska med rullande r, som i Stockholm, men med en skånsk satsmelodi som gör att det blir en rolig blandning som många beskriver som charmig och härlig. Malmöitiskan är å andra sidan mycket bredare och har sina skånska skorrande r som grundpelare.
 4. Stockholmska
  Rikssvenska eller stockholmska är kanske inte helt det samma, men för ett otränat öra kan det låta näst intill identiskt. Stockholm är känt för sin dialekt och ett tydligt och brett uttal gör att det är en mycket enkel dialekt att förstå för alla i Sverige. Varför dialekten också används i radio och tv inom landet såväl som av kungafamiljen.
 5. Gotländska
  Vår kära kenodialekt som den har kommit till att börja kallas, efter att den har använts som reklam på tv. Gotländska är inte bara en dialekt utan till viss del också ett eget språk med egna ord och talesätt. För en utomstående kan det vara helt obegripligt att förstå gotländska om de använder sina egna ord och har ett mycket grovt uttal på gotländska.