En miljon kronor till Vasamuseet för att väga Vasa

Mätningar ombord på Vasaskeppet. Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM

Mätningar ombord på Vasaskeppet. Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM

Vasaskeppet behöver ny stöttning för att säkra det långsiktiga bevarandet. Nu har Stiftelsen för Strategisk Forskning beviljat en miljon kronor till projektet ”Stötta Vasa” – och pengarna ska användas till att väga skeppet. Vasamuseet har sökt och beviljats pengarna för att kunna ta fram metoder för att väga skeppet.

– Vasa är ett unikt kulturarv och en världsattraktion från 1600-talet som måste vårdas och bevaras för framtiden med hjälp av högteknologisk forskning. Det är ett ansvarsfullt uppdrag som Stiftelsen för Strategisk Forskning nu bidrar till med ett värdefullt stöd, säger överintendent Leif Grundberg vid Statens maritima och transporthistoriska museer där Vasamuseet ingår.

Skeppet Vasa är i behov av ny stöttning för att rörelser i skrovet och deformationer i träet ska kunna bromsas. Träet i skeppet blir allt ömtåligare och bryts sakta ner. Sedan flera år tillbaka pågår därför projektet ”Stötta Vasa”, som bland annat syftar till att minimera belastningen på träet i skeppet. Stöttningen ska se till att skrovet bibehåller sin befintliga form och fördela laster på ett sätt som är skonsamt för skeppet. Dessutom måste rörelser i skrovet och risker för sprickbildning minimeras. Allt för att bevara det unika skeppet för framtiden.

Mer kunskap behövs om skeppets massa för att stöttningen ska få rätt dimensionering. I dag vet ingen vad skeppet väger.

– Stöttningen får förstås inte vara för klen, men vi vill inte heller konstruera stöttningen efter en förmodad tyngre vikt än vad skeppet faktiskt har. Tack vare pengarna från SSF har vi nu möjlighet att väga skeppet och pengarna ska räcka till att både ta fram metoder för hur vägningen ska gå till och det praktiska genomförandet, säger Magnus Olofsson, projektchef för projektet ”Stötta Vasa”.

Arbetet med att bevara Vasa har ända sedan 1961 legat i forskningens och teknologins framkant. När det nu är dags för en ny stöttning kommer aktuell forskning om skeppets specifika egenskaper att vara utgångspunkten. Inom projektet ”Stötta Vasa” har det i flera år forskats om skeppets specifika egenskaper i samarbete med bland andra Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Nu har projektet gått in i ett nytt skede och den nya stöttningen ska ritas, konstrueras och så småningom byggas.

– Tack vare att SSF har beviljat vår ansökan kommer vi nu kunna utveckla metoder för att ta reda på skeppets massa och hur massan fördelas. Det är ett arbete som bör komma igång snarast och nu har vi de möjligheterna, säger Magnus Olofsson.

Hela projektet ”Stötta Vasa” är i behov av totalt drygt 100 miljoner kronor. Vasamuseet hoppas kunna hitta fler aktörer som kan bidra till att bevara det ovärderliga kulturarv som skeppet Vasa utgör.

(2020-09-16)

Se även Vasaskeppets 4 000 bultar utbytta (2018-05-13)