I år omfördelar Riksantikvarieämbetet drygt sex miljoner av de medel för kulturmiljövård som inte kommer att användas enligt tidigare beslut.

– Länsstyrelserna har ansökt om drygt 16 miljoner kronor. Vi har fördelat medel till de län som behöver lämna bidrag till akuta insatser och pågående projekt, säger Heléne Hyrefelt Dahlström, fastighetsekonom på Riksantikvarieämbetet.

Sammanlagt femton län får dela på pengarna. Se bifogad lista där det framgår vilka projekt Riksantikvarieämbetet grundat beslutet på. Det är länsstyrelserna som slutligen avgör vilka som får bidrag. Störst belopp, 2 miljoner kronor, går till länsstyrelsen i Östergötland och avser Stegeborgs slottsruin. Ett ras under året kommer att kräva stora insatser för projektering, dokumentation och säkring av murar.

Omfördelning av kulturmiljövårdsmedel, juni 2014

Län Projekt/objekt  Kronor
AB  Tyresö trädgårdsmästarbostad  1 300 000
D   Gamla tingshuset i Strängnäs 375 000
Stegeborgs slottsruin 2 000 000
Forshedaverkens kvarn  170 000
Enskilda kunskapsunderlag  130 000
Klippans finpappersbruk  270 000
Äskhult, Sunvära kvarn  120 000
Fänneslunda kyrkoruin  150 000
Vegerbols silvergruvor  75 000
Stripa gruva  375 000
Arkeologiska utredningar och undersökningar 150 000
Magasinet Falu järnvägsstation  325 000
Z   Stormskadade fornlämningar 180 000
AC  Samiskt program, kommunalt kulturmiljöprogram 310 000
BD  Hermanssons handelsgård 350 000
     

430 000 går till Riksantikvarieämbetet för ökade kostnader för fyndinlösen och runstensvård.