Saltängen skulle bli den ståndsmässiga Nya Staden i Norrköping i mitten av 1600-talet. Storbränderna satte stopp för planerna, men de pågående utgrävningarna i kvarteret Spinnhuset avslöjar ändå spår av pampig bebyggelse. [NT] 

https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/fynd-i-utgravning-infor-hotellbygge/r43m5z5j