Adelskalendern 2019

Bokomslaget

2019 års upplaga av Sveriges ridderskap och adels kalender är den 108:e sedan den första matrikeln över den svenska adeln började att ges ut år 1854.

Över 3 000 ätter har introducerats på Riddarhuset under århundradena. Adelskalendern 2019 redovisar de 661 som fortlever. De fördelar sig på 46 grevliga, 131 friherrliga samt 484 adliga ätter och presenteras med vapen, historisk inledning och personbestånd.

För andra gången i Adelskalenderns historia redovisas vapensköldarna med alla dess attribut såsom rangkronor, hjälmprydnader och sköldhållare. Vapnen är hämtade från Sveriges Ridderskaps och Adels Wapenbok utgiven 1857–1879 av Carl Arvid Klingspor och August Wilhelm Stiernstedt. Adelskalendern 2019 pryds även av tolv vapen ur originalsköldebrev donerade till Riddarhuset.

Sveriges Ridderskap och Adels kalender 2019
Riddarhuset
Utkom 2018