Sveriges medeltida latinska inskrifter 1050-1250

Sveriges latinska inskrifter från tidig medeltid, perioden 1050–1250, presenteras i denna bok för första gången samlade i en vetenskaplig edition.

Sammanlagt 62 inskrifter på gravmonument, dopfuntar och arkitektoniska objekt ger en ny bild av skriftlighet, kultur och religion från en tid då det latinska alfabetet anlände till Sverige tillsammans med kristendomen. Men boken visar också hur en äldre tradition av offentlig skrift, runorna, fortsatte att påverka formler och skriftpraktiker i samband med övergången från resta runristade stenar till liggande gravhällar, och hur runor och latinskt alfabet under lång tid brukades parallellt.

De latinska inskrifterna från tidig medeltid återfinns framför allt i Skåne och Västergötland, men förekomster finns också från Halland, Småland, Gotland, Östergötland och Södermanland. Inskrifterna utgör originaltexter från en tid då ytterst få skriftliga källor är bevarade, och de tecknar en helt ny karta över skrift och samhälle under tidig medeltid.

Anna Blennow:
Sveriges medeltida latinska inskrifter 1050-1250. Edition med språklig och paleografisk kommentar
Statens historiska museum
Utkom 2017