Kung Knut Eriksson och penningarna

Bokomslaget

Knut Eriksson (kung 1164–1196) var son till Erik den helige. Vid tiden för Knuts död, eller något senare, begravdes en ung man med en mängd penningar i Skänninge i Östergötland. Mellan hans lårben låg 127 silvermynt utgivna för kung Knut, sannolikt präglade i Sigtuna. Vid mannens sida fanns dessutom 96 penningar från Gotland motsvarande åtta örtugar.

Mannen med mynten är helt anonym till skillnad från den mäktige kungen och människorna i hans närmaste omgivning. Myntfyndet i Skänningegraven är ur flera perspektiv ett viktigt bidrag till vår tidigmedeltida historia.

Knut Erikssons myntmotiv ger intressanta bidrag till vår bildvärld i tidig medeltid. I boken beskrivs alla mynt funna i graven, dessutom alla kända penningar utgivna under kung Knuts regering, från de utförligt vackraste bildmotiven till de enklaste. Även myntningen i Lödöse i Västergötland under hans tid berörs.

Monica Golabiewski Lannby har under många år arbetat som 1:e antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet med ansvar för myntfynd. Hon är redaktör för och skribent i Svensk Numismatisk Tidskrift och hon har publicerat ett antal böcker inom ämnet numismatik.

Monica Golabiewski Lannby:
Kung Knut Eriksson och penningarna
Egen utgivning
Utkom 2019

Nominerad till Årets bok om svensk historia.