Agneta Horn – ett liv i trettioåriga krigets skugga

Agneta Horns (1629–1672) liv var händelserikt, dramatiskt och stundtals outhärdligt tragiskt. Dessutom levde hon som dotterdotter till Axel Oxenstierna mitt i händelsernas centrum. Både hennes far och make var fältherrar i det trettioåriga kriget, och hon var med dem i fält.

Hennes självbiografi är skriven med stark och väl uttryckt ilska, och hon skräder inte orden när hon skriver om personer hon ogillar. Språkforskaren Karin Milles har bearbetat biografin, satt in den i sitt sammanhang och levandegjort texten för den moderna läsaren.

Karin Milles är docent i svenska vid Södertörns högskola där hon forskar och undervisar.

Karin Milles:
Agneta Horn – ett liv i trettioåriga krigets skugga
Norstedts
Utkom 2015