Arkeologer har genom detektivarbete lyckats tyda en nyupptäckt runinskrift i sakristian till kyrkan i Hejnum på Gotland. Det är en bön på latin till jungfru Maria, som troligen ristats av en präst i kyrkan på medeltiden. [P4 Gotland]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6126506