Ebba Stenbock i maktspelets skugga

Maktkampen mellan kung Sigismund och hertig Karl ställdes på sin spets i september 1597 på Åbo slott. En väpnad sammandrabbning mellan kungen och hertigen gick inte längre att undvika. Ebba Stenbock befann sig mitt i stormens öga. Hon var änka efter den nyligen avlidne Klas Fleming, ståthållare över Finland och trogen kung Sigismund. Hertig Karl var hennes kusin – men Ebba var lojal med sin man. Skulle kungens trupper hinna fram innan hertigens soldater stormade slottet? Eller kunde Ebbas inflytelserika syster, änkedrottning Katarina Stenbock, komma till undsättning? Ebba gick inte ostraffad ur kampen, men det hårdaste straffet tilldelades hennes unge son.

I den här biografin möter vi Ebba Stenbock som dotter, syster, maka och mor i en politiskt turbulent tid. Anu Lahtinen lägger ett omsorgsfullt pussel där källmaterialet ger inblickar i Ebba Stenbocks vardag och livet som adelskvinna på 1500-talet.

Trots att Ebba drabbades av svåra motgångar, och att sjukdomar och död utgjorde ett ständigt hot, fanns det också många glädjeämnen. Brevväxlingen med hennes systrar visar att de kvinnliga släktingarna stöttade varandra och hjälptes åt vid födslar och under barnsängstiden, och att festliga tillfällen som bröllop och dop samlade släkten. Systrarna utbytte också praktiska råd som gällde skötseln av slott och gårdar.

Anu Lahtinen är biträdande professor i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet. Hon är expert på 1500-talets historia och har publicerat ett flertal böcker och artiklar om kvinnornas roll i historien.

Anu Lahtinen:
Ebba Stenbock – i maktspelets skugga
Svenska litteratursällskapet i Finland/Appell Förlag
Utkom 2022