Nytt nätverk vill rädda varvens kulturminnen

Ett nystartat nätverk kallat Svenska varv skall arbeta för att de svenska varvens historia uppmärksammas och vara en mötesplats för alla som är intresserade av varvsnäringens minnen. Redan har nätverket sökt och fått en halv miljon kronor för sin verksamhet från Kulturdepartementet. Svensk varv har bildats på initiativ av bl.a. Varvshistoriska föreningen, Metallarbetarförbundet, Statens sjöhistoriska museer, Riksantikvarieämbetet och Kommunförbundet.

Den en gång så centrala varvsnäringen är idag en relativt liten verksamhet i Sverige. Under industrialismens framväxt däremot spelade varven en huvudroll. Mekaniska verkstäder som var kopplade till sjönäringen var särskilt framgångsrika, till exempel Motala verkstad och Göteborgs Mekaniska Verkstad.

– Tyvärr är lämningar efter varv och metallindustrier de som är sämst tillvaratagna bland kulturmiljöer från industrialismens dagar, trots att Sverige var världsledande inom området på 60-talet, säger Claes Wollentz från Statens sjöhistoriska museer som är nätverkets projektsamordnare.

Risken finns att tidigare varvsmiljöer försvinner för alltid när gamla industrihus rivs eller får nya användningsområden. Det finns dock ett starkt folkligt engagemang för att ta till vara dessa kulturmiljöer. Nätverket Svenska varv vill bevara och förmedla kunskaper om de gamla varven.

– Många varv lades ner under krisen på 70-talet men de varvsarbetare som var med då kan fortfarande berätta om sina forna arbetsplatser, säger Claes Wollentz.

Nätverket vill initiera dokumentationer, seminarier, forskning, utställningar och andra projekt inom ämnet. Ideella föreningar ska ges chansen att mötas i olika fora. Till våren planeras ett seminarium för att kartlägga de företagssamlingar från varvsepoken som finns i lokala och regionala arkiv.

(2002-10-22)