Årets industriminne luktar finkel

Svenska Industriminnesföreningen delar i år ut priset Årets Industriminne till Kyrkeby gård och bränneri i Småland.

Bränneriet startade 1855 och lades ner 1971, då hade man varit verksam i 116 år. 1988 skänktes det till Vissefjärda Hembygdsförening av bröderna Skårin som ägde bränneriet från 1940-talet fram till nedläggningen. Hembygdsföreningen har sedan byggt upp museibränneriet där man bland annat har visningar och snapsprovning. Förberedelser pågår för att sätta igång brännvinsproduktion igen.

I december 2000 blev bränneriet byggnadsminne med tillhörande mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader, park och trädgård. En helhetsmiljö som man i föreningen arbetar med och vill lyfta fram.

Priset delas ut den 20 oktober i samband med Svenska Industriminnesföreningens årsmöte som äger rum på Kyrkeby gård och bränneri.

(2002-10-16)