Alla Sveriges skolor får CD om vikingatiden

Historiska museet har i dagarna skickat ut CD-skivan Vikingarnas tid till alla landets grund- och gymnasieskolor. Materialet på skivan bygger på museets utställning Vikingar som öppnade sommaren 2001. Med utgångspunkt från utställningen görs nu vikingatiden tillgänglig för hela den svenska ungdomsskolan. CD-skivan har producerats av Statens historiska museum med ekonomiskt stöd från Fortum.

– Vår förhoppning är att lärarna ska ha nytta av CD-skivan och på ett enkelt sätt genom filmer, illustrationer och texter kunna undervisa om vikingatiden. Det här är den andra skivan vi skickar ut gratis till skolorna och den förra CD-skivan Vikingarnas Birka var mycket uppskattad, säger museichef Kristian Berg.

CD-skivan utgör en grund för ett problembaserat, elevcentrerat och ämnesövergripande arbetssätt. Materialet består förutom av en sökbar databas med närmare 2 000 föremål även av bilder, texter, kartor, filmer. Eleverna kan till exempel lära sig hur en runsten ristas eller vilka vägar vikingarna färdades.

Arbetet med CD-skivan är ett led i Historiska museets satsning att nå fler grupper genom olika medier. Tack vare digitala medier kan hela landet få del av museets samlingar och utställningar. Skivan fungerar även som en digital utställningskatalog för de fysiska besökarna.

(2003-09-25)