Fästningar i Karlskrona byggnadsminnen

Regeringen har beslutat att byggnadsminnesförklara moderna befästningsanläggningar på Aspö och Tjurkö utanför Karlskrona. Anläggningarna beslutet gäller är Ellenabbens fort, Jutudden, Gruvan, Ellenabben 2 på Aspö och Stenbrottsbatteriet på Tjurkö.

De moderna befästningarna utgör i ett historiskt perspektiv en bild av det svenska folkets försvarsansträngningar under storkrig i Europa och tiden därefter, med det kalla krigets hot om kärnvapeninsatser. Som nationellt byggprojekt har 1900-talsbefästningarna till sin storlek och omfattning ingen annan historisk motsvarighet än medeltidskyrkorna. Anläggningarna på Tjurkö och Aspö tillkom i början på 1900-talet för att försvara inloppet vid Karlskrona.

Karlskrona är huvudbas för den svenska flottan och har så varit sedan 1600-talet. Stadens marina miljö är även av internationellt intresse och sedan 1998 finns marinbasen i Karlskrona upptaget på UNESCO:s världsarvslista. Ett flertal av de äldre befästningarna inom området är sedan lång tid tillbaka beslutade som byggnadsminnen. Anläggningarna som nu omfattas av detta beslut kompletterar den historiska bilden av flottbasen och av stadens försvar på ett värdefullt sätt.

Besluten är fattade efter förslag från Riksantikvarieämbetet. Regeringen fastslog också skyddsföreskrifter för anläggningarna. Dessa säger bl.a. att anläggningarna ska underhållas, hållas fria från vegetation och att man riskfritt ska kunna besöka dem.

(2003-09-26)