Anders Björk leder Linnédelegation

Regeringen har i dag utsett landshövdingen Anders Björck att från och med den 30 juni 2005 till och med den 30 juni 2008 vara ledamot och ordförande i den delegation som skall samordna det nationella högtidlighållandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse.

Regeringen utsåg också biträdande generaldirektören och professorn Gunnel Gustafsson att under samma period vara ledamot och vice ordförande i delegationen.

Regeringen har tidigare i år givit Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta en delegation med uppgift att samordna Linnéjubileet i Sverige. Regeringen har avsatt 7 miljoner kronor under 2007 för att samordna Linnéjubileet.

Carl von Linné föddes den 23 maj 1707 och 300-årsjubileet av hans födelse kommer att firas runt om i världen. I Sverige pågår en mängd olika förberedelser, bland annat i Uppsala, Lund och Småland.

(2005-06-30)