Stor satsning på upprustning av Linneanum

Den stora praktfulla Linnésalen restaureras och Thunbergssalen återställs till 1880-talets utseende med väggar beklädda med herbarieskåp. Det står klart sedan regeringen sagt ja till den renoveringssatsning som ett nytt avtal mellan Uppsala universitet och Statens fastighetsverk innebär.

Statens fastighetsverk äger och ansvarar för underhållet av den stora orangeribyggnaden Linneanum i Botaniska trädgården i Uppsala. När en restaurering av fasaden samt Linnésalen, som är i dåligt skick med flera vattenskador, blev aktuell ville Uppsala universitet gärna se en mer omfattande renovering, inkluderande även den norra flygeln. I den bodde och verkade Carl Peter Thunberg, en av Linnés mest namnkunniga lärjungar. Flygeln står i dag tom medan Thunbergssalen sedan slutet av 1800-talet har använts för herbariesamlingar.

Linneanum i Botaniska trädgården i Uppsala

Linneanum i Botaniska trädgården i Uppsala. Foto: Tommy Westerberg.

– Det är viktigt att det blir en fortsatt verksamhet i Botaniska trädgården. En bättre verksamhet än det här kan det inte bli, eftersom det är byggt för detta, säger fastighetschefen Jörgen Hammarstedt.

– Detta är en i raden av satsningar av Uppsala universitet som skall lägga grunden för ett värdigt genomförande av Linnéjubileet 2007, säger Bo Sundqvist, rektor vid Uppsala universitet.

Thunbergssalen återställs nu med den inredning som byggdes till i slutet av 1800-talet. Linnésalen restaureras och Linnéstatyn, som länge har stått i universitetsbiblioteket, återförs till sin ursprungliga plats i salen. Projektet omfattar också restaurering av den omgivande trädgården, bland annat av grusgångar och träd.

Totalt omfattar renoveringen cirka 55 miljoner kronor och arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2006/2007.

(2005-06-28)