Andrées dagbok skänkt till Grenna Museum

Grenna Museum har nyligen fått en mycket värdefull gåva bestående av dokument och föremål angående Salomon August Andrée och hans polarexpedition.

Mest sensationellt i förvärvet är Andrées egna dagboksanteckningar från 1896 respektive 1897. Materialet återgavs i en bok utgiven 1906, men trovärdigheten har ifrågasatts då originalet saknats.

Utöver detta och en mängd andra dokument finns också en Barograf i förvärvet. Instrumentet användes av S. A. Andrée i samband med flygningen med ballongen Svea den 19 oktober 1893 – den resa som kom att bli hans genombrott som svensk aeronaut.

Nyligen kompletterades också Grenna Museums föremålssamling från den norsk-brittisk-svenska Antarktisexpeditionen 1949–1952 då museet fick en kompasslåda. Kompasslådan tillverkades vid stationen Maudheim för hundslädeexpeditionerna. Kompasslådan fanns också med under geofysiska året på Spetsbergen 1957–1958.

(2003-08-31)