Besöksrekord på många museer 2015

Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar att flera av medlemsmuseerna slagit besöksrekord under 2015.

– Det är förstås mycket glädjande att kunna presentera siffror som visar att museerna kan konkurrera kraftfullt med andra upplevelser, säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer. Här finns inspiration och kunskap som man kan njuta av med andra.

Den officiella statistiken från Myndigheten för Kulturanalys visar att nästan 25 miljoner besök gjordes på de svenska museerna 2014, en siffra som varit stabil de senaste åren. Den undersökning som Riksförbundet Sveriges museer genomfört bland sina medlemmar visar nu att flera museer ökat sina besökssiffror markant under 2015. Bland de deltagande museerna anger 60 procent att deras besökare blivit fler under året som gått.

Skansen hade flest besök (nära 1,4 miljoner), Gotlands museum var det mest besökta regionala museet (drygt 385 000 besök) och Friluftsmuseet Gamla Linköping var populärast bland de kommunala museerna (400 000 besök).

– Våra medlemsmuseer strävar ständigt efter att inkludera fler och samverka med andra för att betyda ännu mer, säger Mats Persson. Besöksrekorden som flera museer redovisar i år är ett kvitto på att våra medlemsmuseer blir allt bättre på att nå ut både till hemmapublik och turister.

De tre mest besökta centralmuseerna 2015
1. Skansen: 1 377 120
2. Vasamuseet: 1 312 494
3. Naturhistoriska riksmuseet: 531 637

De tre mest besökta regionala museerna 2015
1. Gotlands museum: 385 140
2. Bohusläns museum: 290 108
3. Kulturen i Lund: 216 555

De tre mest besökta kommunala/övriga museerna 2015
1. Friluftsmuseet Gamla Linköping: 400 000
2. Göteborgs konstmuseum: 220 475
3. Nobelmuseet: 217 266

(2016-01-12)