Hembygdsboken Ängelholmsboken har sedan flera år dubbla teman: ett århundrade och ett årtionde på 1900-talet. Man har i år nått fram till 1600-talet och 1980-talet.

Drottning Kristina red över Hallandsås 1654 på sin väg till Rom, glatt hoppande över gränsbäcken. 1658 blev hela bygden – tillsammans med resten av Skåne – svensk och stor ansträngning lades vid försvenskningen. Sven i Boarp var en av traktens snapphanehövdingar. Luntertunstugan i Hembygdsparken byggdes under detta århundrade och Margretetorps gästgivaregård fanns redan för de resande.

På 1980-talet gav strandens klassiska badhytter upp i en storm 1981, ishallen brann 1982, men återinvigdes 1983 då kungaparet var på sin Eriksgata, flygstationen jubilerade 1985, biblioteket invigdes 1987 och hotel Lilton fick ett par unga ägare.
Decenniet tillägnas ett bildkalas men en mängd bilder kring olika Ängelholmsämnen – mer parten tagna av Nordvästra Skånes Tidningars fotografer. Arbetarkommunen, Eriksgata för kungaparet, hantverksmuseet, havsbadet Ishallen, stadsbiblioteket, yrken och översvämningar är några av rubrikerna liksom kommunens övriga församlingar.

Redaktionskommité för Ängelholmsboken 2012 har varit Johan Brinck, Åke Lindfors och Ove Torgny.

Ängelholmsboken 2012
Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening
Utkom 2011