Arkeologi och Lunds äldre historia i Kulturens årsbok

Arkeologin har i stort sett från första början varit en väsentlig del av Kulturens kulturhistoriska verksamhet. Intresset är stort bland allmänheten för den fortlöpande dokumentationen av Lunds äldre historia, det märkte museet inte minst under den omfattande arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael i centrala Lund 2019. Kulturens årsbok 2021, Arkeologi, ger smakprov på den mångfacetterade verksamhet och diskussion som utgör arkeologin av i dag.

Artiklarna är skrivna av arkeologer och osteologer, de som dagligdags arbetar med att dokumentera det underjordiska Lund, och gör analyser och presentationer av tillvarataget material. Allt fyndmaterial måste sättas in i ett sammanhang, med hjälp av tidigare fynd, arkivmaterial, laboratorieanalyser och forskningsrapporter. Här får läsaren insyn i delar av detta pussel.

Till exempel berättar arkeologen och osteologen Helene Wilhelmson om sina analyser av skelett från tusenåriga gravar, som ger kunskap både om hur personerna har levt och hur de har dött. Författaren och kulturjournalisten Maria Küchen ger ett annat perspektiv på samma kvarlevor. De hittades nämligen precis utanför författarens hem på Stora Sigridsgatan i Lund, i oktober 2017.

Arkeolog Aja Guldåker berättar om tillgången på vatten i Lund under olika tider – bäckar, brunnar, dammar, kanaler och kulvertar. Kulturens timmerman Olof Andersson berättar om undersökningen av bevarade träkistor från 1000 – och 1100-talet, som hittades på Västra Mårtensgatan i Lund sommaren 2020. Totalt presenteras tolv nyskrivna artiklar på temat arkeologi.

Kulturen 2021. Arkeologi
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Utkom 2021