Annorlunda sätt att se på det gamla Malmö

Bokomslaget

Kunde man se Malmö från ovan utan flygplan vid förra sekelskiftet? Kunde man också se dubbelt på Malmö? Vad kan utläsas om staden ur Malmötidningarnas förstasidor den 13 februari 1902? Hur såg stadens tidige fotograf Carl de Shàrengrad på stadens topografi? Vem var Skånes och Malmös första kvinnliga yrkesfotograf Hilda Sjölin? Tog fotografen Alfred B Nilsson verkligen själv alla de foton med motiv från Malmös 1860- och 70-tal som i början av 1900-talet såldes med honom som upphovsman?

I boken Annorlunda sätt att se på det gamla Malmö ges i ett slags antologiform svar på dessa och andra frågor som rör annorlunda sätt att se på det gamla Malmö.

Rickard Bengtsson har sedan 1979 publicerat en rad artiklar och böcker med Malmöhistorisk anknytning. Den senaste boken var Annorlunda Malmöhistoria – vykortsvittnen berättar, som baseras på hans omfattande vykorts- och fotosamling.

Rickard Bengtsson:
Annorlunda sätt att se på det gamla Malmö
Kira Förlag
Utkom 2018