Ny bok om ortnamn i Bohuslän

Bokomslaget

Smögen, Hunnebostrand, Kungshamn och Bohus-Malmön – namnen låter sommar och bad för många. Men vad kommer ortnamnen ifrån, och hur länge har de använts? Det är frågor som tas upp i boken Ortnamnen i Sotenäs härad.

I boken går namnforskaren Maria Löfdahl igenom namn på nutida och försvunna bebyggelser i socknarna Askum, Bärfendal och Tossene. Det handlar till exempel om namn på orter, socknar, byar och gårdar. Namnartiklarna innehåller förutom en tolkning av namnet även uppgifter om namnets äldre belägg och uttal, och ofta även information om platsens bebyggelsehistoria och terrängförhållanden.

Boken innehåller också ett stort antal dialektord och personnamn samt en inledning med Sotenäs historia, naturförhållanden, näringar och ortnamnsskick.

Ortnamnen i Sotenäs härad ingår i serieverket Ortnamnen i Göteborg och Bohus län. Serien vänder sig till alla som har intresse av Bohuslän och dess ortnamn. Boken bygger på material som finns tillgängligt hos Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Maria Löfdahl:
Ortnamnen i Sotenäs härad 1. Bebyggelsenamn
Institutet för språk och folkminnen
Utkom 2018