I skuggan av heliga Birgitta

Det finns sällan plats för mystiken i våra liv i dag. Vi är så vana vid att kunna få glasklara förklaringar på det mesta att dessa otillfredsställande funderingar ofta leder till irritation. I skuggan av ett helgon är en meditation över tro och tvivel. Sökandet efter det heliga leder sällan till något svar, men själva sökandet är ändå en betydelsefull pilgrimsfärd.”

I boken I skuggan av ett helgon visar Eivor Martinus vilken roll dottern Katarina spelade i den heliga Birgittas liv och i hur hög grad det är tack vare henne som det första birgittinklostret över huvud taget kom till och att helgonförklaringen av Birgitta ägde rum. ”Katarinas självuppoffrande natur var förutsättningen för Birgittas livsverk. Det är kanske Katarina vi borde kalla för helig.”

Biskop Martin Lind har skrivit bokens förord.

Eivor Martinus är född i Sverige men har bott i England sen 1960-talet. Hon debuterade som romanförfattare 1971 med boken … Och den ljusnande framtid var vår.

Eivor Martinus:
I skuggan av ett helgon
Carlsson Bokförlag
Utkom 2021