Ännu en gudastatyett funnen i Lunda

Ytterligare ett betydelsefull fynd har gjorts vid utgrävningarna av järnåldersgården i Lunda utanför Strängnäs. Arkeologerna har hittat ytterligare en liten ”gudastatyett”.

Den nyfunna statyetten är, trots likheter i storlek (ca 3 cm), material (förgylld brons) och pose, mycket olik den förra. Han uppvisar betydligt mer mänskliga drag. Framförallt gäller detta huvudet där frisyr, skägg och mustasch samt anletsdrag är fullt urskiljbara.

Hur dessa likheter och skillnader statyetterna emellan skall uppfattas och förstås, tål att fundera kring. Men likheterna indikerar naturligtvis att de härrör från samma tidsepok.

En annan intressant sak rör fyndplatserna inom boplatsen. Båda figurerna är funna strax utanför hallbyggnaden på den stora terrassen, vid långsidorna men på ömse sidor om byggnaden, den ena i söder och den andra i norr.

Den statyett som påträffades i somras bedömdes tillhöra sen romersk järnålder eller tidig folkvandringstid, dvs. tiden runt 400 e.Kr.

(2002-10-01)