Fri entré föreslås bli kvar på statliga museer

Armémuseum. Foto: I99pema (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Armémuseum i Stockholm. Foto: I99pema (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Den fria entrén på flera statliga museer ska bli kvar. Det föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2019.

Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Fri entré-reformen är viktig för att öppna upp våra statliga museer till fler människor. Det finns så mycket kunskap samlad på våra museer och den ska inte bara komma de som har en tjock plånbok till del, säger kulturminister Amanda Lind (MP).

Regeringen skjuter därför till 60 miljoner kronor till de statliga museimyndigheterna under 2019 för att även fortsättningsvis möjliggöra fri entré vid flera statliga museer. Budgeten för fri entré 2019 blir därmed sammanlagt 80 miljoner kronor, vilket är i tidigare nivå.

– Jag vill arbeta för att vårt gemensamma kulturarv ska vara tillgängligt för fler, och där spelar museerna en viktig roll. Efter att fri entré infördes ökade också antalet besökare och det visar att det är en reform som verkligen gör skillnad, säger Amanda Lind.

Fri entré infördes den 1 februari 2016 på Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Kungl. myntkabinettet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet i Stockholm och Malmö, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Statens centrum för arkitektur och design, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

(2019-04-10)