Ännu långt fram på 1900-talet levde i vårt land tusentals människor som trots att de var födda och levt hela sitt liv här aldrig varit i närheten av en husförhörslängd eller församlingsbok och aldrig varit kyrko- eller mantalsskrivna någonstans. De flesta av dem tillhörde resandefolket, ett folk med delvis romsk härstamning som funnits i Sverige sedan 1500-talet och gått under beteckningarna tattare, skojare, krämare med mera.

Att försöka forska på dessa personer som inte varit kyrkskrivna är en utmaning och betydligt svårare än all annan släktforskning. Men just svårigheterna gör sökandet till ett spännande detektivarbete som tack vare en kombination av olika källor till slut kan ge mycket goda resultat. Dessutom får man på köpet en inblick i forna tiders samhällsförhållanden ur ett perspektiv som sällan syns i historieböckerna.

Anor från landsvägen är Sveriges Släktforskarförbunds sjunde handbok och handlar om hur man finner sina släktingar bland resandefolket. Boken tar genom exempel upp de talrika källor som trots allt finns och går igenom vilka uppgifter forskaren kan finna där samt tips och råd om hur man bäst man komma runt de problem som dyker upp.

Författare är Bo Lindwall som har ägnat sig åt släktforskning och lokalhistoria i över 40 års tid. 2007 blev han belönad med Victor Örnbergs hederpris för sitt skrivande om släktforskning.

Bo Lindwall:
Anor från landsvägen. Hur jag finner mina släktingar bland resandefolket
Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2014