Museer 2009Antalet museibesök ökar

Allt fler besöker landets museer. Det visar ny statistik från Kulturrådet. Enligt rapporten ”Museer 2009” har antalet besök ökat med sex procent det senaste året. Sammanlagt gjordes 17,9 miljoner museibesök vilket är den högsta siffran sedan 2006. Flest besök hade Skansen och Vasamuseet.

Rapporten redovisar 2009 års verksamhet på 166 museer i Sverige. Bland annat ingår uppgifter om institutionernas ekonomi, samlingar, entréavgifter och besök.

– Det är glädjande att se att antalet besök på Sveriges museer återigen ökar. Det finns en enorm skatt av kunskap och kultur samlad på landets museer som vi hoppas att ännu fler ska upptäcka, kommenterar Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Det var fler barn och ungdomar som besökte museer 2009, totalt 1,3 miljoner. Åtta av tio museer har också särskild verksamhet för den målgruppen. De regionala museerna har högst andel besök från förskolor och skolor jämfört med andra museikategorier. Drygt en tredjedel av museerna har verksamhet inom ramen för Skapande skola.

Museernas intäkter är till två tredjedelar bidrag från staten, landstingen eller kommunerna. Hälften av museernas kostnader utgörs av personalens löner. Sponsringsintäkter utgjorde förra året endast 1,3 procent av de totala intäkterna. Vart fjärde museum i undersökningen hade fri entré för alla.

Personalresurserna minskade med nio procent under 2009. Minskningen av antalet årsarbetare, samtidigt som besöken ökar är troligen en bidragande orsak till att museerna redovisar färre utställningar totalt och färre nyproducerade utställningar än tidigare.

Flest besökare hade Skansen (1 405 000), Vasamuseet (1 155 000) och Moderna museet (582 000). Största bland de regionala museerna var Bohusläns museum och Konsthall (283 000), Värmlands museum (269 000) och Malmö museer (245 000). Av de kommunala museerna fick Stockholms Stadsmuseum 242 000 besök, Göteborgs Konstmuseum 230 000 samt Fredriksdals museer och trädgårdar 217 000. Ekomuseum Bergslagen hade 518 000 besök och Rörstrand Museum 400 000.

Den årliga museiundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik. I 2009 års undersökning har 203 museer tillfrågats. Svarsfrekvensen var 82 procent.

(2010-10-31)