Det måste bli attraktivare att arbeta inom kulturmiljövården

Med stor entusiasm läste jag idag på Riksantikvarieämbetets webbsida att det startats ett projekt för att se på framtidsfrågor inom kulturmiljövården. Jag har som relativt nyexaminerad (examen 1997 från Bebyggelseantikvariskt program i Göteborg) en önskan att de skilda arbetsgivarna inom kulturmiljövården skulle arbeta mer aktivt för att attrahera unga människor för arbete inom fältet.

Under min utbildningstid var vi visserligen många kring 20-årsåldern vid starten. Men på grund av den osäkra arbetsmarknaden med korta anställningstider och ganska dåliga villkor väljer allt fler att söka arbete inom andra branscher. Detta riskerar på sikt att utarma kulturmiljövården. Detta är desto mer beklagligt eftersom allmänhetens intresse för dessa kulturfrågor verkar ha tilltagit på senare år – jag själv bemöts alltid av stort intresse både inom jobbet och när jag möter människor utanför arbetet.

Hur kommer arbetet att bedrivas för att skapa en positiv bild av kulturmiljövården som arbetsgivare?

Torbjörn Lindstedt